IMG_6769.JPG

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_9543.JPG

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_6358.JPG

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_6104.JPG

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_0893.JPG

小籠包初體驗食材:鱸魚、豌豆(青豆)

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_5939.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_5441.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_5364.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_9956.jpg

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_4653.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_3810.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_3665.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_1856.JPG

小籠包初體驗食材:豌豆嬰、苜蓿芽 (其他食材請參閱相關文章)

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_4098.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_2634.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_8280.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_8608.JPG

 

文章標籤

吐司兒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()